Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.,
v
v

Změny v rozvrhu Monday 18. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Obhlídalová Jiřina
5 přesun >> Zp 2.AV (2ASV)+ na 15.10. 5. hod
Udatný Miroslav
5 přesun << D 2.AV (2ASV)+ 03 z 15.10. 5. hod
Změny v rozvrzích tříd
2.AS
5 D 2ASV 03 přesun << Ud z 15.10. 5. hod
5 Zp 2ASV přesun >> na 15.10. 5. hod
2.AV
5 D 2ASV 03 přesun << Ud z 15.10. 5. hod
5 Zp 2ASV přesun >> na 15.10. 5. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou