Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.,
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 15. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Adamcová Karolína
1 změna Čj 2.AV (2.A)+ zrušeno
2 odpadá Čj 2.BI zrušeno
Borovanský Tomáš
5 odpadá Psí 3.BI zrušeno
6 odpadá VT 1.AV zrušeno
7 odpadá Svt 3.BI zrušeno
Círus Aleš
1 odpadá Ma 4.BS zrušeno
5 přesun >> Přf 1.BI na 14.4. 3. hod
6 změna Ma 2.AV (2.A)+ zrušeno
Čepeláková Zuzana
5 přesun >> Úč 3.AV na 16.4. 3. hod
Hrdličková Jitka
3 přesun << Čj 4.AV (4IV)+ mim z 5. hod
3 přesun >> Nj 4.BS (N4h)+ na 5. hod
5 přesun << Nj 4.BS (N4h)+ mim z 3. hod
5 přesun >> Čj 4.AV (4IV)+ na 3. hod
6 odpadá Nj 3.AV (N3h) zrušeno
7 změna Nj 2.BI (N2hr)+ zrušeno
Jiřičová Ivana
3 přesun << Reg 1.AV mim z 16.4. 1. hod
Jíšová Andrea
1 změna Zsv 4.AV (4IV)+ zrušeno
3 přesun >> Nj 4.BS (N4j)+ na 5. hod
5 přesun << Nj 4.BS (N4j)+ mim z 3. hod
5 přesun >> Psy 2.BI (2.VI)+ na 13.4. 2. hod
6 změna Nj 3.BS (N3j)+ zrušeno
7 změna Psy 1.AV (1ASV)+ zrušeno
Knap Ondřej
5 přesun << Os 1.BI mim z 16.4. 5. hod
5 odpadá VT 3.BS zrušeno
6 přesun >> Os 2.BI na 13.4. 5. hod
7 odpadá Os 1.BI zrušeno
Konupková Marcela
1 změna Ma 1.AV (1ASV)+ zrušeno
3 odpadá TA 1.AV zrušeno
Kozik Olga
3 přesun >> Rj 4.AI (R4)+ na 5. hod
5 přesun << Rj 4.AI (R4)+ mim z 3. hod
6 změna Rj 3.AV (R3)+ zrušeno
7 změna Rj 2.BI (R2)+ zrušeno
Letáková Marie
6 odpadá Aj 1.BI (A1Bl) zrušeno
Lísalová Hana
1 přesun << E 1.AS mim z 6. hod
6 přesun >> E 1.AS na 1. hod
7 odpadá E 3.BS zrušeno
Melen Dušan
5 odpadá Aj 4.BS zrušeno
6 odpadá Aj 1.BI (A1Bm) zrušeno
Obhlídalová Jiřina
4 odpadá Zp 4.BS zrušeno
7 odpadá Spr 3.AV zrušeno
Zákon Radek
2 přesun >> Mns 2.AS na 12.4. 5. hod
6 změna Tv 4.AV (TVh4)+ zrušeno
7 změna Tv 4.AV (TVh4)+ zrušeno
Živcová Hana
2 přesun << Přb 2.BI mim z 16.4. 1. hod
3 přesun << Tes 4.BS mim z 16.4. 5. hod
6 změna Tv 4.BS (Tvd4)+ zrušeno
7 změna Tv 4.BS (Tvd4)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.AS
1 E mim přesun << z 6. hod
1 Ma 1ASV odpadá (Ko)
6 E přesun >> na 15.4. 1. hod
7 Psy 1ASV odpadá (Jš)
1.AV
1 Ma 1ASV odpadá (Ko)
3 Reg mim přesun << Ji z 16.4. 1. hod
3 TA odpadá (Ko)
6 VT odpadá (Bo)
7 Psy 1ASV odpadá (Jš)
1.BI
5 Os mim přesun << Kn z 16.4. 5. hod
5 Přf přesun >> na 14.4. 3. hod
6 Aj A1Bl odpadá (Le)
6 Aj A1Bm odpadá (Me)
7 Os odpadá (Kn)
2.AS
1 Čj 2.A odpadá (Ad)
2 Mns přesun >> na 12.4. 5. hod
6 Ma 2.A odpadá (Cí)
7 Nj N2hr odpadá (Hrd)
7 Rj R2 odpadá (Kz)
2.AV
1 Čj 2.A odpadá (Ad)
5 Psy 2.VI přesun >> na 13.4. 2. hod
6 Ma 2.A odpadá (Cí)
7 Nj N2hr odpadá (Hrd)
7 Rj R2 odpadá (Kz)
2.BI
2 Přb mim přesun << Zi z 16.4. 1. hod
2 Čj odpadá (Ad)
5 Psy 2.VI přesun >> na 13.4. 2. hod
6 Os přesun >> na 13.4. 5. hod
7 Nj N2hr odpadá (Hrd)
7 Rj R2 odpadá (Kz)
3.AV
5 Úč přesun >> na 16.4. 3. hod
6 Nj N3h odpadá (Hrd)
6 Rj R3 odpadá (Kz)
7 Spr odpadá (Ob)
3.BI
5 Psí odpadá (Bo)
6 Rj R3 odpadá (Kz)
6 Nj N3j odpadá (Jš)
7 Svt odpadá (Bo)
3.BS
5 VT odpadá (Kn)
6 Rj R3 odpadá (Kz)
6 Nj N3j odpadá (Jš)
7 E odpadá (Lí)
4.AI
1 Zsv 4IV odpadá (Jš)
3 Čj 4IV mim přesun << Hrd z 5. hod
3 Rj R4 přesun >> na 15.4. 5. hod
3 Nj N4h přesun >> na 15.4. 5. hod
3 Nj N4j přesun >> na 15.4. 5. hod
5 Rj R4 mim přesun << Kz z 3. hod
5 Nj N4h mim přesun << Hrd z 3. hod
5 Nj N4j mim přesun << z 3. hod
5 Čj 4IV přesun >> na 15.4. 3. hod
6 Tv TVh4 odpadá (Zá)
7 Tv TVh4 odpadá (Zá)
4.BS
1 Ma odpadá (Cí)
3 Tes mim přesun << Zi z 16.4. 5. hod
3 Rj R4 přesun >> na 15.4. 5. hod
3 Nj N4h přesun >> na 15.4. 5. hod
3 Nj N4j přesun >> na 15.4. 5. hod
4 Zp odpadá (Ob)
5 Rj R4 mim přesun << Kz z 3. hod
5 Nj N4h mim přesun << Hrd z 3. hod
5 Nj N4j mim přesun << z 3. hod
5 Aj odpadá (Me)
6 Tv TVh4 odpadá (Zá)
6 Tv Tvd4 odpadá (Zi)
7 Tv TVh4 odpadá (Zá)
7 Tv Tvd4 odpadá (Zi)
4.AV
1 Zsv 4IV odpadá (Jš)
3 Čj 4IV mim přesun << Hrd z 5. hod
3 Rj R4 přesun >> na 15.4. 5. hod
3 Nj N4h přesun >> na 15.4. 5. hod
3 Nj N4j přesun >> na 15.4. 5. hod
5 Rj R4 mim přesun << Kz z 3. hod
5 Nj N4h mim přesun << Hrd z 3. hod
5 Nj N4j mim přesun << z 3. hod
5 Čj 4IV přesun >> na 15.4. 3. hod
6 Tv TVh4 odpadá (Zá)
6 Tv Tvd4 odpadá (Zi)
7 Tv TVh4 odpadá (Zá)
7 Tv Tvd4 odpadá (Zi)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou