Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.,
v

Změny v rozvrhu Wednesday 27. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Adamcová Karolína
1 odpadá Čj 2.BI zrušeno
4 přesun >> Sk 1.AV na 28.1. 3. hod
6 odpadá D 1.BI zrušeno
Círus Aleš
2 přesun << Ma 4.AV (4AIV)+ mim z 6. hod
4 odpadá E 1.BI zrušeno
5 změna Ma 2.AV (2.A)+ zrušeno
6 přesun >> Ma 4.AV (4AIV)+ na 2. hod
Čepeláková Zuzana
4 změna E 2.BI (2.VI)+ zrušeno
Hrdličková Jitka
2 změna Nj 4.BS (N4h)+ zrušeno
3 odpadá Nj 3.AV (N3h) zrušeno
4 přesun << Nj 1.BI (N1hr) mim z 28.1. 4. hod
5 přesun << Nj 2.BI (N2hr)+ mim z 6. hod
5 odpadá Nj 1.BI (N1hr) zrušeno
6 přesun >> Nj 2.BI (N2hr)+ na 5. hod
Jíšová Andrea
1 změna Zsv 4.AV (4IV)+ zrušeno
2 změna Nj 4.BS (N4j)+ zrušeno
3 přesun << Zsv 3.BS (3vše)+ mim z 4. hod
3 změna Nj 3.BS (N3j)+ zrušeno
4 přesun << Psy 2.BI (2.VI)+ mim z 28.1. 5. hod
4 přesun >> Zsv 3.BS (3vše)+ na 3. hod
5 změna Nj 1.AV (N1jš)+ zrušeno
Knap Ondřej
6 odpadá VT 4.BS zrušeno
Kozik Olga
2 změna Rj 4.AI (R4)+ zrušeno
3 změna Rj 3.AV (R3)+ zrušeno
4 přesun << Rj 1.BI (Rj1)+ mim z 28.1. 4. hod
5 přesun << Rj 2.BI (R2)+ mim z 6. hod
5 změna Rj 1.BI (Rj1)+ zrušeno
6 přesun >> Rj 2.BI (R2)+ na 5. hod
Letáková Marie
1 změna Aj 2.AV (2.A)+ zrušeno
4 odpadá Aj 1.AS (A1l) zrušeno
Lísalová Hana
4 přesun << E 2.AS mim z 28.1. 5. hod
4 přesun >> E 4.BS na 26.1. 2. hod
6 odpadá E 1.AS zrušeno
Melen Dušan
6 přesun >> Aj 1.AV na 26.1. 5. hod
Obhlídalová Jiřina
1 přesun >> Čj 4.BS na 4. hod
4 přesun << Čj 4.BS mim z 1. hod
5 odpadá Zp 2.BI zrušeno
Zákon Radek
4 odpadá Mns 2.AS zrušeno
5 změna Tv 3.BS (Tvh3)+ zrušeno
6 změna Tv 3.BS (Tvh3)+ zrušeno
Živcová Hana
5 změna Tv 3.BS (Tvd3)+ zrušeno
6 změna Tv 3.BS (Tvd3)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.AS
4 Rj Rj1 mim přesun << Kz z 28.1. 4. hod
4 Aj A1l odpadá (Le)
5 Nj N1jš odpadá (Jš)
5 Rj Rj1 odpadá (Kz)
6 E odpadá (Lí)
1.AV
4 Rj Rj1 mim přesun << Kz z 28.1. 4. hod
4 Sk přesun >> na 28.1. 3. hod
5 Nj N1jš odpadá (Jš)
5 Rj Rj1 odpadá (Kz)
6 Aj přesun >> na 26.1. 5. hod
1.BI
4 Nj N1hr mim přesun << Hrd z 28.1. 4. hod
4 Rj Rj1 mim přesun << Kz z 28.1. 4. hod
4 E odpadá (Cí)
5 Nj N1hr odpadá (Hrd)
5 Rj Rj1 odpadá (Kz)
6 D odpadá (Ad)
2.AS
1 Aj 2.A odpadá (Le)
4 E mim přesun << z 28.1. 5. hod
4 Mns odpadá (Zá)
5 Nj N2hr mim přesun << Hrd z 6. hod
5 Rj R2 mim přesun << Kz z 6. hod
5 Ma 2.A odpadá (Cí)
6 Nj N2hr přesun >> na 27.1. 5. hod
6 Rj R2 přesun >> na 27.1. 5. hod
2.AV
1 Aj 2.A odpadá (Le)
4 Psy 2.VI mim přesun << z 28.1. 5. hod
4 E 2.VI odpadá (Čep)
5 Nj N2hr mim přesun << Hrd z 6. hod
5 Rj R2 mim přesun << Kz z 6. hod
5 Ma 2.A odpadá (Cí)
6 Nj N2hr přesun >> na 27.1. 5. hod
6 Rj R2 přesun >> na 27.1. 5. hod
2.BI
1 Čj odpadá (Ad)
4 Psy 2.VI mim přesun << z 28.1. 5. hod
4 E 2.VI odpadá (Čep)
5 Nj N2hr mim přesun << Hrd z 6. hod
5 Rj R2 mim přesun << Kz z 6. hod
5 Zp odpadá (Ob)
6 Nj N2hr přesun >> na 27.1. 5. hod
6 Rj R2 přesun >> na 27.1. 5. hod
3.AV
3 Zsv 3vše mim přesun << z 4. hod
3 Nj N3h odpadá (Hrd)
3 Rj R3 odpadá (Kz)
4 Zsv 3vše přesun >> na 27.1. 3. hod
5 Tv Tvh3 odpadá (Zá)
5 Tv Tvd3 odpadá (Zi)
6 Tv Tvh3 odpadá (Zá)
6 Tv Tvd3 odpadá (Zi)
3.BI
3 Zsv 3vše mim přesun << z 4. hod
3 Rj R3 odpadá (Kz)
3 Nj N3j odpadá (Jš)
4 Zsv 3vše přesun >> na 27.1. 3. hod
5 Tv Tvh3 odpadá (Zá)
6 Tv Tvh3 odpadá (Zá)
3.BS
3 Zsv 3vše mim přesun << z 4. hod
3 Rj R3 odpadá (Kz)
3 Nj N3j odpadá (Jš)
4 Zsv 3vše přesun >> na 27.1. 3. hod
5 Tv Tvh3 odpadá (Zá)
5 Tv Tvd3 odpadá (Zi)
6 Tv Tvh3 odpadá (Zá)
6 Tv Tvd3 odpadá (Zi)
4.AI
1 Zsv 4IV odpadá (Jš)
2 Ma 4AIV mim přesun << z 6. hod
2 Rj R4 odpadá (Kz)
2 Nj N4h odpadá (Hrd)
2 Nj N4j odpadá (Jš)
6 Ma 4AIV přesun >> na 27.1. 2. hod
4.BS
1 Čj přesun >> na 27.1. 4. hod
2 Rj R4 odpadá (Kz)
2 Nj N4h odpadá (Hrd)
2 Nj N4j odpadá (Jš)
4 Čj mim přesun << Ob z 1. hod
4 E přesun >> na 26.1. 2. hod
6 VT odpadá (Kn)
4.AV
1 Zsv 4IV odpadá (Jš)
2 Ma 4AIV mim přesun << z 6. hod
2 Rj R4 odpadá (Kz)
2 Nj N4h odpadá (Hrd)
2 Nj N4j odpadá (Jš)
6 Ma 4AIV přesun >> na 27.1. 2. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou